בקשה לתמיכה תקציבית בהפקת אירועים וכנסים בטכניון

HEADER

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל – לשכת סמנכ"ל תפעול

מודיע על האפשרות להגיש בקשות לתמיכה תקציבית בהפקת אירועים וכנסים בטכניון

 1. הפניה מיועדת ליחידות טכניוניות – פקולטות, מכוני מחקר וגופים נוספים רשמיים הפועלים מטעם הטכניון. הפונים מתבקשים להגיש את בקשותיהם המלאות באמצעות טופס מקוון. קישור אל הטופס הנ"ל בתחתית העמוד.
 2. ניתן להגיש בקשות לאורך כל השנה ובלבד שהגשת הבקשה תתבצע שלושה חודשים לפחות לפני מועד האירוע עצמו ולאחר שמגיש הבקשה וידא כי  הוא עומד בכל אחד מהקריטריונים המפורטים בסעיף 3.
 3. הקריטריונים לאירועים אשר ידונו בוועדת אישור השתתפות במימון כנסים:
  • הועדה תאשר השתתפות במימון כנס / יום עיון / הרצאה מדעית / סמינר (להלן 'האירוע') אשר יתקיים בטכניון ו/או בתחומי העיר חיפה
  • לאירוע תהיה זיקה אקדמית ועניין לקהל הרחב
  • האירוע עוסק באחד מאלו: הנגשת המדע, קידום עניין אקדמי לציבור רחב, מחקר מדעי לתועלת הציבור, רווחת תושבי חיפה וסביבתה
 4. גובה סכום ההשתתפות שיאושר ייקבע תוך התחשבות בפרמטרים הבאים: מספר המשתתפים, גובה התקציב הבסיסי, מספר הגופים הממנים וסכומי מימון וחסויות.
 5. לבקשה יצורף טופס שיכלול בקשת פירוט לנושאים הבאים: תקציב הכנס/יום העיון/אירוע, מספר משתתפים צפוי, ממונה אקדמי מאשר האירוע, פתוח לקהל הרחב וכדומה.
 6. היחידות האקדמיות תתחייבנה מצידן להצגת סמלי הטכניון ועיריית חיפה על גבי כל אמצעי פרסום של האירוע. לרבות, אך לא רק: הזמנות מודפסות ומקוונות, פרסום באינטרנט, מודעות בעיתונות, במסגרת פרסומים מטעם עיריית חיפה, פוסטרים לתלייה וכו'.
 7. הריני להציעכם לפנות לעיריית חיפה שהתחייבה להשכיר האולמות / אודיטוריומים שברשותה
  במחירים אטרקטיבים לכנסים אלה. לבירור בנושא תעריפים יש לפנות ללשכת הכנסים העירונית
  בטלפון 0545-797-961.
 8. אין במילוי הבקשה כל התחייבות למתן תמיכה.
 9. במקרה של תיקון המסמך, המשך ההליכים יתנהלו בהתאם להוראות המסמך המתוקן.

חתימה זיזי

זהבה לניאדו
סמנכ"ל תפעול

 

*** יש למלא את הטופס בדפדפן שאינו אקספלורר ***


במקרה של שגיאה נא לשלוח צילום מסך/מספר שגיאה ל- wp@technion.ac.il ונטפל בהקדם.