________________________________________________________
חזון הטכניון
________________________________________________________

אוניברסיטת מחקר מדעית-טכנולוגית בין עשר המובילות בעולם

בפיתוח הון אנושי, מנהיגות ויצירת ידע,

הפועלת לקידום מדינת ישראל והאנושות.